Obéznych TUČNÝCH ľudí, viac než hladujúcich chudákov

4115
Like!

obezny-ludia

Obezita / TUČNOTA / vo svete. Pozor je tu globezita! Svetová zdravotnícka organizácia pomenovala svetovú epidémiu obezity - globezita.

.

.

Počet obéznych žien, mužov i detí prudko rastie a to nielen na Západe, ale aj v rozvojových krajinách. Tento problém začína vytláčať podvýživu aj infekčné choroby, ktoré ešte donedávna patrili k hlavným príčinám zlého zdravotného stavu ľudstva. Obezita postihuje viac detí než kedykoľvek predtým.

V roku 1995 - 200 miliónov obéznych dospelých a 18 miliónov detí mladších ako 5 rokov s nadváhou

Rok 2000 - obezitou trpí 300 miliónov ľudí na celom svete - obéznych dospelých 132 miliónov v rozvinutých štátoch a 170 miliónov v ostatných štátoch, odhaduje sa, že v rozvojových krajinách trpí zdravotnými problémami, ktoré súvisia s hmotnosťou, viac ako 115 miliónov ľudí

rok 2002 - podľa odhadu odborníkov zhruba 60 percent ľudí na celom svete trpí nedostatkom pohybu, počet detí, ktoré trpia obezitou, sa za ostatných 20 rokov v niektorých krajinách strojnásobil.

obezny-ludia3

Zo sledovaných krajín klesol počet obéznych detí len v Rusku. V Číne naopak ich počet vzrástol o pätinu a v Spojených štátoch sa zdvojnásobil.

To znamená, že v USA je dnes celá štvrtina detí obéznych. Prudký nárast obéznych detí zaznamenala aj Brazília, ich počet sa strojnásobil.

rok 2004 počas posledných 10 rokov stúpol výskyt obezity v Európe o 10 až 40 percent. Európsky priemer predstavuje 20 % obéznych mužov a 25 % žien v USA žije 127 miliónov obéznych ľudí a obezitu vyhlásili za najzávažnejšie ochorenie, ktoré počtom zapríčinených úmrtí čoskoro predbehne rakovinu.

rok 2006 v EÚ nadváhou trpí už 27 % mužov a 38 % žien, obéznych je viac než 5 miliónov detí v EÚ

2007 v Európe nadváhou  trpí polovica dospelých a každé tretie dieťa, pričom  obezitu  má až tretina- vo svete už miliarda obéznych ľudí, z nich je vyše 300 miliónov klinicky obéznych.

Obezita na Slovensku, Slovensko preberá západný životný štýl a tučnie. Odborníci varujú pred epidémiou obezity.

2001 na Slovensku trpí nadváhou asi 1,5 milióna ľudí z toho obéznych alebo s nadváhou je 59,7 % slovenských mužov a 59,9 % slovenských žien, na Slovensku trpí vyše 12 percent dievčat a chlapcov nadváhou – z toho 7,8 % je obéznych chlapcov a 6,9 % obéznych dievčat!

2002 na Slovensku má problémy s nadváhou a obezitou približne 1,5 až 2 milióny osôb

2004 vyše 60 % Slovákov trpí nadváhou- nadváhou najviac trpia na muži - až 48 %- problémy s obezitou majú 2 milióny Slovákov- obezita prevláda u žien - 26  % (európsky priemer: 25 % žien)

2008

Počet obéznych ľudí celosvetovo prekonal počet ľudí trpiacich hladom. K dispozícii bolo viac údajov, ktoré poskytli samotní jednotlivci než meraných údajov.

Tie ukázali, že v rokoch 2001-2005 výskyt obezity sa vo väčšine krajín pohyboval od 10 do 14,9% a potom nasledovali krajiny s výskytom 15-19.9%. Počet krajín s výskytom obezity prevyšujúcim 20% bol väčší ako krajín s výskytom menej než 10%.

obezny-ludia2

Údaje, ktoré uviedli jednotlivci taktiež ukázali, že nadhmotnosť sa u mužov pohybovala v rozpätí od približne 50% vo Švajčiarsku v Lotyšsku až do takmer 70% na Slovensku a na Malte. Najnižší výskyt obezity bol zaznamenaný v Švajčiarsku a Taliansku, najvyšší v Grécku a na Malte, kde viac ako 1 zo 4 mužov bol obézny.

.

.

Švajčiarsko a Taliansko mali najnižší podiel žien s nadhmotnosťou, Grécko a Veľká Británia najvyšší. Výskyt obezity u žien bol najnižší v Švajčiarsku a Švédsku a najnižší v Grécku, na Malte a v Lotyšsku.

Na globálnej úrovni je prevalencia obezity u dospelých 7,7% u mužov a 9,8% u žien. Obzvlášť postihnuté je obyvateľstvo v západnej pacifickej oblasti WHO, v západnej Indii, v Spojených štátoch amerických a v Austrálii.